Khách quốc tế có thể thanh toán bằng Paypal - Lưu đồ mua hàng

Mã sản phẩm : NB001

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? SS62 SS74 SS80
Chiều cao/Height 62 74 80
Cân nặng/Weight (kg) 6.4 8.8 10.1
Vòng 1/Bust 0
Vòng 2/Waist
Vòng 3/Hip