U0017 - Blazer kết hợp Jumpsuit - Kid

Giá full size: 160,000

Giá 1 size: 45,000

U0017 - Blazer kết hợp Jumpsuit - Kid

KR066 - Bộ Cổ tim + Quần váy

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 35,000

KR066 - Bộ Cổ tim + Quần váy

KR065 - Blazer lửng đơn giản dễ may

Giá full size: 180,000

Giá 1 size: 40,000

KR065 - Blazer lửng đơn giản dễ may

KR064 - Bộ short Bana áo sát nách form quả bí

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 35,000

KR064 - Bộ short Bana áo sát nách form quả bí

FC021 - Tiểu Hằng Nga - Nhân gian

Giá full size: 180,000

Giá 1 size: 35,000

FC021 - Tiểu Hằng Nga - Nhân gian

U0018 - Bộ sát nách Quần vát xéo - size Lớn

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 50,000

U0018 - Bộ sát nách Quần vát xéo - size Lớn

U0028 - Sơmi nhún gấu Babydoll - size lớn

Giá full size: 50,000

Giá 1 size: 35,000

U0028 - Sơmi nhún gấu Babydoll - size lớn

30028 - Áo tay lửng Nhún bèo Babydoll - Kid

Giá full size: 120,000

Giá 1 size: 35,000

30028 - Áo tay lửng Nhún bèo Babydoll - Kid

KR063 - Đầm dây vai rớt 350

Giá full size: 180,000

Giá 1 size: 35,000

KR063 - Đầm dây vai rớt 350

30009 - Sơmi raglan cổ chồm

Giá full size: 180,000

Giá 1 size: 30,000

30009 - Sơmi raglan cổ chồm

LL022 - Áo raglan bo chun

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL022 - Áo raglan bo chun

LL021 - Đầm Babydoll cổ tròn

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL021 - Đầm Babydoll cổ tròn

LL019 - Áo nhún cổ kiềng

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL019 - Áo nhún cổ kiềng

LL018 - Áo xếp ly cổ, chân bèo

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL018 - Áo xếp ly cổ, chân bèo

LL017 - Áo 2 lớp, cổ sen nhọn + bầu

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL017 - Áo 2 lớp, cổ sen nhọn + bầu

LL016 - Áo nhún giữa ngực, có cổ

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL016 - Áo nhún giữa ngực, có cổ

PC011 - Jumpsuit kiểu Nhật - Mom

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

PC011 - Jumpsuit kiểu Nhật - Mom

KR061 - Đầm 3 tầng, lưng vạt đắp

Giá full size: 160,000

Giá 1 size: 40,000

KR061 - Đầm 3 tầng, lưng vạt đắp

KR059 - Bộ cổ tim style Y Bác sỹ

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 40,000

KR059 - Bộ cổ tim style Y Bác sỹ

LL015 - Sơmi cổ trụ, tay liền

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL015 - Sơmi cổ trụ, tay liền

LL013 - Sơmi nhún cổ, vạt lệch

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL013 - Sơmi nhún cổ, vạt lệch

LL014 - Áo tbèo tay cánh tiên

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL014 - Áo tbèo tay cánh tiên

LL012 - Áo Tiểu thư Cổ sen đại

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL012 - Áo Tiểu thư Cổ sen đại

LL011 - Áo sơmi kiểu, cổ sen, xếp ly cổ

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL011 - Áo sơmi kiểu, cổ sen, xếp ly cổ