KR118 - Yếm túi hộp kèm Áo phông ôm

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 50,000

KR118 - Yếm túi hộp kèm Áo phông ôm

CT004 - Áo raglan oversize tay nối giả

Giá full size: 80,000

Giá 1 size: 40,000

CT004 - Áo raglan oversize tay nối giả

CT003 - Áo tay ghép 2 lớp

Giá full size: 80,000

Giá 1 size: 40,000

CT003 - Áo tay ghép 2 lớp

KR116 - Đầm sơmi túi hộp - Kid

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 35,000

KR116 - Đầm sơmi túi hộp - Kid

KR115 - Đầm maxi dáng dưa chuột - Trẻ em

Giá full size: 120,000

Giá 1 size: 30,000

KR115 - Đầm maxi dáng dưa chuột - Trẻ em

KR114 - Đầm mini hoặc Áo dàng dài - Kid

Giá full size: 120,000

Giá 1 size: 30,000

KR114 - Đầm mini hoặc Áo dàng dài - Kid

SM046 - Sơmi nhún vai cổ V khép, vạt nối

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

SM046 - Sơmi nhún vai cổ V khép, vạt nối

KR113 - Bộ Sơmi nón, quần nối gấu - Trẻ em

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 40,000

KR113 - Bộ Sơmi nón, quần nối gấu - Trẻ em

SM045 - Sơmi nàng THER lá cổ nhỏ, tay bo viền

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

SM045 - Sơmi nàng THER lá cổ nhỏ, tay bo viền

KR112 - Blazer oversize không khuy - Trẻ em

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 35,000

KR112 - Blazer oversize không khuy - Trẻ em

CT002 - Áo phông Le chance ne dure jamais

Giá full size: 80,000

Giá 1 size: 40,000

CT002 - Áo phông Le chance ne dure jamais

QUAN06 - Quần suông quốc dân dài và ngắn

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 35,000

QUAN06 - Quần suông quốc dân dài và ngắn

30132 - Set áo túi lớn kèm váy túi nhún

Giá full size: 180,000

Giá 1 size: 40,000

30132 - Set áo túi lớn kèm váy túi nhún

30131 - Set sơmi rã mảnh vạt ngắn dài

Giá full size: 180,000

Giá 1 size: 40,000

30131 - Set sơmi rã mảnh vạt ngắn dài

SM044 - Áo cổ bèo Babydoll

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

SM044 - Áo cổ bèo Babydoll

CT001 - Áo CT rã mảnh, chui đầu, gắn bèo thân

Giá full size: 80,000

Giá 1 size: 40,000

CT001 - Áo CT rã mảnh, chui đầu, gắn bèo thân

SM043 - Áo xòe 3 tầng babydoll

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

SM043 - Áo xòe 3 tầng babydoll

SM042 - Sơmi cổ đắp kiểu Nhật

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

SM042 - Sơmi cổ đắp kiểu Nhật

SM041 - Áo cổ thuyền tay loe

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

SM041 - Áo cổ thuyền tay loe

SM040 - Áo sơmi xếp ly trụ nẹp và tay

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

SM040 - Áo sơmi xếp ly trụ nẹp và tay

SM039 - Sơmi cổ Tàu bổ trụ nhún ngực

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

SM039 - Sơmi cổ Tàu bổ trụ nhún ngực

30130 - Bộ sơmi linen ống suông

Giá full size: 180,000

Giá 1 size: 35,000

30130 - Bộ sơmi linen ống suông

TC041 - Áo dài Giao Giản tay liền

Giá full size: 200,000

Giá 1 size: 50,000

TC041 - Áo dài Giao Giản tay liền