1S002 - Đầm dáng A xẻ 4 mảnh

Giá full size: 60,000

Giá 1 size: 60,000

1S002 - Đầm dáng A xẻ 4 mảnh

1S001 - Đầm túi thêu Moriko - size M

Giá full size: 60,000

Giá 1 size: 60,000

1S001 - Đầm túi thêu Moriko - size M