Demo mua hàng và thanh toán tại Rập by Miracle

Khách mua hàng của Rập By Miracle có thể thanh toán bằng nhiều hình thức (xem tại đây) và Paypal/thẻ quốc tế.

Clip hướng dẫn mua và thanh toán xem tại đây :  https://www.youtube.com/watch?v=1j8QGsInses