Khách quốc tế có thể thanh toán bằng Paypal - Lưu đồ mua hàng

Mã sản phẩm : PM0518

Giá full size: 1,000,000 VND / khóa

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Chi tiết sản phẩm:
 • Nhấn để xem chi tiết Buổi 1 : lấy số đo trên Mannequin
 • Nhấn để xem chi tiết Buổi 2 - Vẽ rập thân trước
 • Nhấn để xem chi tiết Buổi 3 - Thực hiện nhấn pen áo
 • Nhấn để xem chi tiết Buổi 4 - Vẽ rập thân sau
 • Nhấn để xem chi tiết Buổi 5 : Cộng Cử động & Nhảy size tới
 • Nhấn để xem chi tiết Buổi 6: Tập biến tấu mẫu Đầm hạ eo
 • Nhấn để xem chi tiết B7/P2/Biến tấu mẫu 1
 • Nhấn để xem chi tiết B8/P2/Biến tấu mẫu 2
 • Nhấn để xem chi tiết B9/P2/Biến tấu mẫu 3
 • Nhấn để xem chi tiết B10/P2/Biến tấu mẫu 4
 • Nhấn để xem chi tiết B11/P2/Biến tấu mẫu 5