Khách quốc tế có thể thanh toán bằng Paypal - Lưu đồ mua hàng

Mã sản phẩm : PC035

Giá full size: 120,000 VND / full size

Giá 1 size: 30,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/inch to cm ? S14 M15 M16 M17 M18 M19 M20
Chiều cao/Height 62 1/4 63 3/8 64 1/1 66 1/2 68 1/8 69 1/4 70 1/2
Cân nặng/Weight (kg) 53 58 62 66 70 75 80
Vòng 1/Bust 31 1/2 32 5/8 33 7/8 35 36 5/8 38 1/4 39 3/4
Vòng 2/Waist 29 1/8 29 7/8 31 1/8 32 1/4 33 1/2 34 5/8 36 1/4
Vòng 3/Hip 33 7/8 0 0 0 0 0 0