Khách quốc tế có thể thanh toán bằng Paypal - Lưu đồ mua hàng

Mã sản phẩm : KR034

Giá full size: 50,000 VND / full size

Giá 1 size: 30,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/inch to cm ? S18M S3 S6 S8
Chiều cao/Height 33 7/8 38 5/8 45 5/8 50 3/8
Cân nặng/Weight (kg) 11 15 21 26
Vòng 1/Bust 20 1/8 21 5/8 24 25 5/8
Vòng 2/Waist 18 7/8 20 1/2 22 7/8 24 3/8
Vòng 3/Hip 22 23 5/8 25 1/1 27 1/1