Khách quốc tế có thể thanh toán bằng Paypal - Lưu đồ mua hàng

Mã sản phẩm : 30018

Giá full size: 120,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/inch to cm ? S4 S5 S6 S7 S8 S9
Chiều cao/Height 40 1/1 43 1/4 45 5/8 48 50 3/8 52 3/4
Cân nặng/Weight (kg) 17 19 21 23 26 30
Vòng 1/Bust 22 1/2 23 1/4 24 24 3/4 25 5/8 26 3/4
Vòng 2/Waist 21 1/4 22 22 7/8 23 5/8 24 3/8 25 1/4
Vòng 3/Hip 24 3/8 25 1/4 25 1/1 26 3/4 27 1/1 29 1/8