KR046 - Đầm liền dáng Peplum - Trẻ em

Giá full size: 180,000

Giá 1 size: 35,000

KR046 - Đầm liền dáng Peplum - Trẻ em

Kr045 - Đầm bèo vạt lệch

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 35,000

Kr045 - Đầm bèo vạt lệch

KR044 - Đầm cổ ngược

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 30,000

KR044 - Đầm cổ ngược

KR042 - Đầm 5 tầng cổ vuông

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 35,000

KR042 - Đầm 5 tầng cổ vuông

KR041 -Đầm suông Vai chồm Bèo tay

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 30,000

KR041 -Đầm suông Vai chồm Bèo tay

KR040- Sandro babydoll hở vai cổ V dẹt

Giá full size: 180,000

Giá 1 size: 35,000

KR040- Sandro babydoll hở vai cổ V dẹt

KR039 - Dior cánh tiên 7 mảnh liền

Giá full size: 180,000

Giá 1 size: 35,000

KR039 - Dior cánh tiên 7 mảnh liền

KR036 - Đầm A bèo đôi cổ V

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 30,000

KR036 - Đầm A bèo đôi cổ V

FC002 Snow White Casual

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 30,000

FC002 Snow White Casual

KR034

Giá full size: 50,000

Giá 1 size: 30,000

KR034

KR033

Giá full size: 0

Giá 1 size: 0

KR033

BASIC DRESS

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 30,000

BASIC DRESS

KR032

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 30,000

KR032

KR028

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 30,000

KR028

KR027

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 30,000

KR027

KR018

Giá full size: 110,000

Giá 1 size: 30,000

KR018

KR029

Giá full size: 180,000

Giá 1 size: 35,000

KR029

KR026

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 30,000

KR026

KR024

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 30,000

KR024

KR020

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 30,000

KR020

KR019

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 30,000

KR019

KR017

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 30,000

KR017

KR003

Giá full size: 0

Giá 1 size: 0

KR003

KR001

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 30,000

KR001