30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 35,000

30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong

U0038 - Quần ghép - upsize nhí

Giá full size: 80,000

Giá 1 size: 35,000

U0038 - Quần ghép - upsize nhí

FC021 - Tiểu Hằng Nga - Nhân gian

Giá full size: 180,000

Giá 1 size: 35,000

FC021 - Tiểu Hằng Nga - Nhân gian

U0018 - Bộ sát nách Quần vát xéo - size Lớn

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 50,000

U0018 - Bộ sát nách Quần vát xéo - size Lớn

30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 35,000

30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly

30035 -Đầm A xòe 4 mảnh, tay phồng

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30035 -Đầm A xòe 4 mảnh, tay phồng

U0034 - Sơmi vạt ngang Cổ trụ Tay xếp ly

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 30,000

U0034 - Sơmi vạt ngang Cổ trụ Tay xếp ly

30034 Sơmi raglan cổ trụ, tay may ly

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 30,000

30034 Sơmi raglan cổ trụ, tay may ly

U0032 - Đầm tạp dề Gaia

Giá full size: 50,000

Giá 1 size: 35,000

U0032 - Đầm tạp dề Gaia

30032 - Đầm Tạp dề Cổ sen mini

Giá full size: 50,000

Giá 1 size: 35,000

30032 - Đầm Tạp dề Cổ sen mini

30031 - Đầm midi cổ Henley

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30031 - Đầm midi cổ Henley

U0028 - Sơmi nhún gấu Babydoll - size lớn

Giá full size: 50,000

Giá 1 size: 35,000

U0028 - Sơmi nhún gấu Babydoll - size lớn

30030 - Áo khoác Bomber biến kiểu

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 40,000

30030 - Áo khoác Bomber biến kiểu

30029 - Đầm maxi cổ V sâu, cài nút

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30029 - Đầm maxi cổ V sâu, cài nút

30026 - Bộ thể thao StayFree

Giá full size: 120,000

Giá 1 size: 35,000

30026 - Bộ thể thao StayFree

30024 - Bộ Nơ lưng + Quần phồng

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 35,000

30024 - Bộ Nơ lưng + Quần phồng

30021 - Đầm maxi 4 tầng Tay phồng

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30021 - Đầm maxi 4 tầng Tay phồng

30020 - Bộ Áo bèo + Chân váy bèo

Giá full size: 120,000

Giá 1 size: 35,000

30020 - Bộ Áo bèo + Chân váy bèo

30018 - Bộ sát nách + Quần phối lai

Giá full size: 120,000

Giá 1 size: 35,000

30018 - Bộ sát nách + Quần phối lai

KR063 - Đầm dây vai rớt 350

Giá full size: 180,000

Giá 1 size: 35,000

KR063 - Đầm dây vai rớt 350

30016 - Bộ Áo nhún ngực + Quần bo gấu

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 35,000

30016 - Bộ Áo nhún ngực + Quần bo gấu

MICO ECO - Khẩu trang tinh giản

Giá full size: 50,000

Giá 1 size: 50,000

MICO ECO - Khẩu trang tinh giản

MB003 - Đầm hạ eo cao, tay loe nhún vai

Giá full size: 60,000

Giá 1 size: 40,000

MB003 - Đầm hạ eo cao, tay loe nhún vai