30029 - Đầm maxi cổ V sâu, cài nút

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30029 - Đầm maxi cổ V sâu, cài nút

30027 - Áo xẻ 2 giọt nước, tay bèo

Giá full size: 80,000

Giá 1 size: 40,000

30027 - Áo xẻ 2 giọt nước, tay bèo

30025 - Jumpsuit Blue moon

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30025 - Jumpsuit Blue moon

30023 - Đầm Bèo ngực Thắt eo

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30023 - Đầm Bèo ngực Thắt eo

30021 - Đầm maxi 4 tầng Tay phồng

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30021 - Đầm maxi 4 tầng Tay phồng

30019 - Đầm thun Stella 6 mảnh, xẻ đùi

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30019 - Đầm thun Stella 6 mảnh, xẻ đùi

30015 - Đầm tách eo cổ Tim

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30015 - Đầm tách eo cổ Tim

30013 - Đầm 4 mảnh - Cổ rũ che vai

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30013 - Đầm 4 mảnh - Cổ rũ che vai

DC039 - Đầm thắt nơ

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 50,000

DC039 - Đầm thắt nơ

30011 - Đầm cổ vuông tay bồng

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30011 - Đầm cổ vuông tay bồng

30008 - Đầm Hariwon tích hợp áo Croptop

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30008 - Đầm Hariwon tích hợp áo Croptop

30006 - Đầm 8 mảnh - Cổ liền

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30006 - Đầm 8 mảnh - Cổ liền

30004 - Croptop cổ sen + Short xếp ly

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30004 - Croptop cổ sen + Short xếp ly

30002 - Đầm Marine

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30002 - Đầm Marine

PC015 - Bộ bơi Nữ

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 50,000

PC015 - Bộ bơi Nữ

HM004 - Rập bé thú nhồi bông tích hợp tai + váy áo

Giá full size: 50,000

Giá 1 size: 50,000

HM004 - Rập bé thú nhồi bông tích hợp tai + váy áo

FC020 - Aurora - Sleeping Beauty - casual

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 35,000

FC020 - Aurora - Sleeping Beauty - casual

MICO ECO - Khẩu trang tinh giản

Giá full size: 50,000

Giá 1 size: 50,000

MICO ECO - Khẩu trang tinh giản

MB003 - Đầm hạ eo cao, tay loe nhún vai

Giá full size: 60,000

Giá 1 size: 40,000

MB003 - Đầm hạ eo cao, tay loe nhún vai

FY001 - Đầm dây cup ngực

Giá full size: 50,000

Giá 1 size: 50,000

FY001 - Đầm dây cup ngực