LP002 - Bộ quần liền Áo nách vuông

Giá full size: 180,000

Giá 1 size: 35,000

LP002 - Bộ quần liền Áo nách vuông

LP001 - Bộ sát nách xếp ly Kimono

Giá full size: 180,000

Giá 1 size: 35,000

LP001 - Bộ sát nách xếp ly Kimono

DC037 - Bộ sơmi vai liền & short xếp ly

Giá full size: 180,000

Giá 1 size: 40,000

DC037 - Bộ sơmi vai liền & short xếp ly