CT004 - Áo raglan oversize tay nối giả

Full size price: 3.75

One size price: 1.87

CT004 - Áo raglan oversize tay nối giả

CT003 - Áo tay ghép 2 lớp

Full size price: 3.75

One size price: 1.87

CT003 - Áo tay ghép 2 lớp

SM046 - Sơmi nhún vai cổ V khép, vạt nối

Full size price: 4.68

One size price: 2.34

SM046 - Sơmi nhún vai cổ V khép, vạt nối

SM045 - Sơmi nàng THER lá cổ nhỏ, tay bo viền

Full size price: 4.68

One size price: 2.34

SM045 - Sơmi nàng THER lá cổ nhỏ, tay bo viền

CT002 - Áo phông Le chance ne dure jamais

Full size price: 3.75

One size price: 1.87

CT002 - Áo phông Le chance ne dure jamais

SM044 - Áo cổ bèo Babydoll

Full size price: 4.68

One size price: 2.34

SM044 - Áo cổ bèo Babydoll

CT001 - Áo CT rã mảnh, chui đầu, gắn bèo thân

Full size price: 3.75

One size price: 1.87

CT001 - Áo CT rã mảnh, chui đầu, gắn bèo thân

SM043 - Áo xòe 3 tầng babydoll

Full size price: 4.68

One size price: 2.34

SM043 - Áo xòe 3 tầng babydoll

SM042 - Sơmi cổ đắp kiểu Nhật

Full size price: 4.68

One size price: 2.34

SM042 - Sơmi cổ đắp kiểu Nhật

SM041 - Áo cổ thuyền tay loe

Full size price: 4.68

One size price: 2.34

SM041 - Áo cổ thuyền tay loe

TC044 - Áo dài 3 tà, khuy dọc

Full size price: 7.02

One size price: 2.34

TC044 - Áo dài 3 tà, khuy dọc

QUAN05 - Quần ống rộng xếp ly rẽ quạt

Full size price: 4.68

One size price: 2.34

QUAN05 - Quần ống rộng xếp ly rẽ quạt

SM040 - Áo sơmi xếp ly trụ nẹp và tay

Full size price: 4.68

One size price: 2.34

SM040 - Áo sơmi xếp ly trụ nẹp và tay

SM039 - Sơmi cổ Tàu bổ trụ nhún ngực

Full size price: 4.68

One size price: 2.34

SM039 - Sơmi cổ Tàu bổ trụ nhún ngực

TC041 - Áo dài Giao Giản tay liền

Full size price: 9.36

One size price: 2.34

TC041 - Áo dài Giao Giản tay liền

TC040 - Áo dài Giao Giản raglan không pen

Full size price: 9.36

One size price: 2.34

TC040 - Áo dài Giao Giản raglan không pen

SM038 - Áo raglan dáng lửng khuy cổ

Full size price: 4.68

One size price: 2.34

SM038 - Áo raglan dáng lửng khuy cổ

SM037 - Áo cổ xếp ly rẻ quạt

Full size price: 4.68

One size price: 2.34

SM037 - Áo cổ xếp ly rẻ quạt

SM036 - Sơmi xếp ly chéo dây Japan

Full size price: 4.68

One size price: 2.34

SM036 - Sơmi xếp ly chéo dây Japan

SM035 - Sơmi cổ sen đại xếp ly

Full size price: 4.68

One size price: 2.34

SM035 - Sơmi cổ sen đại xếp ly

SM034 - Sơmi nhún vai, dây rút eo và tay

Full size price: 4.68

One size price: 2.34

SM034 - Sơmi nhún vai, dây rút eo và tay

SM033 - Sơmi bèo ngực, tay loe

Full size price: 4.68

One size price: 2.34

SM033 - Sơmi bèo ngực, tay loe

SM032 - Sơmi cộc tay xếp ly nhún gấu sau

Full size price: 4.68

One size price: 2.34

SM032 - Sơmi cộc tay xếp ly nhún gấu sau

SM031 - Áo Croptop nhún ngực cổ V

Full size price: 4.68

One size price: 2.34

SM031 - Áo Croptop nhún ngực cổ V