LL022 - Áo raglan bo chun

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL022 - Áo raglan bo chun

LL021 - Đầm Babydoll cổ tròn

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL021 - Đầm Babydoll cổ tròn

LL019 - Áo nhún cổ kiềng

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL019 - Áo nhún cổ kiềng

LL018 - Áo xếp ly cổ, chân bèo

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL018 - Áo xếp ly cổ, chân bèo

LL017 - Áo 2 lớp, cổ sen nhọn + bầu

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL017 - Áo 2 lớp, cổ sen nhọn + bầu

LL016 - Áo nhún giữa ngực, có cổ

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL016 - Áo nhún giữa ngực, có cổ

PC011 - Jumpsuit kiểu Nhật - Mom

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

PC011 - Jumpsuit kiểu Nhật - Mom

LL015 - Sơmi cổ trụ, tay liền

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL015 - Sơmi cổ trụ, tay liền

LL013 - Sơmi nhún cổ, vạt lệch

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL013 - Sơmi nhún cổ, vạt lệch

LL014 - Áo tbèo tay cánh tiên

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL014 - Áo tbèo tay cánh tiên

LL012 - Áo Tiểu thư Cổ sen đại

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL012 - Áo Tiểu thư Cổ sen đại

LL011 - Áo sơmi kiểu, cổ sen, xếp ly cổ

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL011 - Áo sơmi kiểu, cổ sen, xếp ly cổ

LL007 - Đầm suông dài, cổ V, ly hộp thắt eo

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL007 - Đầm suông dài, cổ V, ly hộp thắt eo

LL006 - Yếm dây nhún phía lưng

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL006 - Yếm dây nhún phía lưng

LL005 - Đầm Babydoll cổ V, tích hợp Áo lửng

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL005 - Đầm Babydoll cổ V, tích hợp Áo lửng

LL003 - Đầm suông cổ V

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL003 - Đầm suông cổ V

LL002 - Bộ Tay liền, Quần có túi

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL002 - Bộ Tay liền, Quần có túi

LL001 - Bộ Croptop Vạt hất Cổ V

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

LL001 - Bộ Croptop Vạt hất Cổ V

TC025 - Áo dài Du mục

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 55,000

TC025 - Áo dài Du mục

TC023 - Áo dài Cách tân Nam (Tách từ TC022)

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 50,000

TC023 - Áo dài Cách tân Nam (Tách từ TC022)

DC019 - Đầm xếp ly lật - NL

Giá full size: 200,000

Giá 1 size: 50,000

DC019 - Đầm xếp ly lật - NL

DC014 - Blazer mix Short váy

Giá full size: 250,000

Giá 1 size: 70,000

DC014 - Blazer mix Short váy

WW044 - Áo 1 mảnh - Japan

Giá full size: 120,000

Giá 1 size: 30,000

WW044 - Áo 1 mảnh - Japan

WW043 - Combo 3 mẫu áo dây ABC - NL

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 50,000

WW043 - Combo 3 mẫu áo dây ABC - NL