DC041 - Mẫu 2 dây cổ đổ Tích hợp Đầm và Jumpsuit

Giá full size: 180,000

Giá 1 size: 60,000

DC041 - Mẫu 2 dây cổ đổ Tích hợp Đầm và Jumpsuit

30045 - Bộ Áo tay bèo + Quần ống suông

Giá full size: 120,000

Giá 1 size: 60,000

30045 - Bộ Áo tay bèo + Quần ống suông

30043 - Áo babydoll Tay dài

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30043 - Áo babydoll Tay dài

U0040 - Bộ Quần lai cong Mom upsize 30040

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

U0040 - Bộ Quần lai cong Mom upsize 30040

30041 - Bộ Hanbok hiện đại mix Quần lửng midi

Giá full size: 120,000

Giá 1 size: 55,000

30041 - Bộ Hanbok hiện đại mix Quần lửng midi

30039 - Áo cổ trụ chồm + Váy đuôi cá 360

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30039 - Áo cổ trụ chồm + Váy đuôi cá 360

30037 - Bộ Áo viền Quần váy xếp ly

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30037 - Bộ Áo viền Quần váy xếp ly

U0018 - Bộ sát nách Quần vát xéo - size Lớn

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 50,000

U0018 - Bộ sát nách Quần vát xéo - size Lớn

DC040 - Bộ tay phồng Áo dáng swing

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

DC040 - Bộ tay phồng Áo dáng swing

30035 -Đầm A xòe 4 mảnh, tay phồng

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30035 -Đầm A xòe 4 mảnh, tay phồng

30033 - Đầm cổ vuông, thắt nơ tạo cúp ngực

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30033 - Đầm cổ vuông, thắt nơ tạo cúp ngực

30031 - Đầm midi cổ Henley

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30031 - Đầm midi cổ Henley

U0028 - Sơmi nhún gấu Babydoll - size lớn

Giá full size: 50,000

Giá 1 size: 35,000

U0028 - Sơmi nhún gấu Babydoll - size lớn

30029 - Đầm maxi cổ V sâu, cài nút

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30029 - Đầm maxi cổ V sâu, cài nút

30027 - Áo xẻ 2 giọt nước, tay bèo

Giá full size: 80,000

Giá 1 size: 40,000

30027 - Áo xẻ 2 giọt nước, tay bèo

30025 - Jumpsuit Blue moon

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30025 - Jumpsuit Blue moon

30023 - Đầm Bèo ngực Thắt eo

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30023 - Đầm Bèo ngực Thắt eo

30021 - Đầm maxi 4 tầng Tay phồng

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30021 - Đầm maxi 4 tầng Tay phồng

30019 - Đầm thun Stella 6 mảnh, xẻ đùi

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30019 - Đầm thun Stella 6 mảnh, xẻ đùi

30017 - Blazer kết hợp Short Jumpsuit

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 60,000

30017 - Blazer kết hợp Short Jumpsuit

30015 - Đầm tách eo cổ Tim

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30015 - Đầm tách eo cổ Tim

30013 - Đầm 4 mảnh - Cổ rũ che vai

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30013 - Đầm 4 mảnh - Cổ rũ che vai

DC039 - Đầm thắt nơ

Giá full size: 150,000

Giá 1 size: 50,000

DC039 - Đầm thắt nơ

30011 - Đầm cổ vuông tay bồng

Giá full size: 100,000

Giá 1 size: 50,000

30011 - Đầm cổ vuông tay bồng