Rập Miracle : dễ in, dễ sử dụng

Rập Miracle : dễ in, dễ sử dụng 

Khách hàng download file PDF dễ in trên khổ giấy A0, A4 (ráp lại). Lưu ý : in không scale (tức in 100%).

Hướng dẫn in ấn tại đây.

Phiên bản mới/quốc tế này sẽ giúp khách hàng nhanh chóng tìm ra những mẫu rập có kích cỡ phù hợp.

Mỗi mẫu tìm được sẽ có những size ưng ý :